Giải Quả Bóng Vàng 2018 với 30 ứng cử viên sáng giá đã được công bố

Giải Quả Bóng Vàng 2018 với 30 ứng cử viên sáng giá đã được công bố

Theo như quy trình từ trước tới nay, thường lệ các ngôi sao hàng đầu thế giới như Lionel Messi, Cris